Activitati principale

Metodologie

Dezvoltarea unei abordări inovatoare bazate pe integrare și cooperarea între refugiați și non refugiați. Modelul ar trebui să se bazeze pe participarea comună a tinerilor refugiați și non refugiați în interiorul comunității locale printr-un dialog inter-cultural și printr-o comedie muzicala (piesa de teatru).

Definirea unei programe ale educației interculturale pentru promovarea relațiilor și a comunicării între refugiați și non refugiați.

Ateliere de lucru interculturale

Conceperea și testarea atelierelor locale inter-culturale dedicate inițierii de piese de teatru musicale, prin gruparea tinerilor refugiați și non refugiați în orașe-pilot, în scopul de a facilita integrarea activă a refugiatilor, să stimuleze participarea tinerilor refugiați în viața comunității atât cultural cat și sociale, pentru a lupta împotriva mentalități rasiste și segregatoare, vor face imaginea refugiatului mai bine cunoscuta, experiențele acestora vor contribui la o mai bună gestionare a diversității în interiorul localitatilor urbane.

Analiza și recomandările

Încurajarea integrării locale a refugiaților constituie însăși inima proiectului. Identificarea bunelor practici (locale / regionale), insistând asupra integrării refugiaților.

În special, lupta împotriva celor 4 obstacole majore identificate de către UNHCR (cunoașterea insuficientă a limbilor locale și diferențele culturale, lipsa de înțelegere în societatea-gazdă a situației specifice a refugiaților, atitudini discriminatorii și lipsa de deschidere față de străini precum și impactul psihologic al unei lungi perioade de inactivitate în timpul procedurilor de solicitanți de azil.

Elaborarea bunelor practice

Elaborarea unui manual educațional, pentru a permite cadrelor didactice ( atat în orașele-partenere, dar mai ales la nivel european), pentru a aborda problema refugiaților în scoala și de a îmbunătăți cunoștințele elevilor în vederea unei mai bune integrări a refugiatilor.