IIT – Intercultural Institute from Timisoara

Institutul Intercultural din Timişoara (IIT) este o organizaţie non-guvernamentală autonomă, non-profit, cu activitate culturală, civică şi ştinţifică, fără scopuri politice, care acceptă şi promovează valorile şi principiile Consiliului Europei în materie de interculturalitate.

IIT a fost înfiinţat în 1992, cu sprijinul autorităţilor locale din Timişoara şi al Consiliul Europei. Prin programele şi activităţile sale, IIT urmăreşte dezvoltarea dimensiunii interculturale în domeniile educaţiei şi culturii şi promovează la nivel naţional şi internaţional un mediu al toleranţei şi dialogului specifice oraşului Timişoara. În cei 20 de ani de experienţă, IIT a lucrat cu o reţea de parteneri de talie mondială, din care fac parte instituţii publice, organizaţii ale societăţii civile şi profesionişti pe probleme referitoare la educaţie, cultură, tineret, minorităţi și migrație

Din 1992, Institutul Intercultural Timisoara:

  • a implementat, la nivel local, regional, naţional sau internaţional, în calitate de coordonator sau partener, peste 50 de proiecte pilot, în majoritatea lor legate de educaţia interculturală, cu suportul financiar al Consiliului Europei, al Comisiei Europene (Socrates, Leonardo, Phare), precum şi al altor finanţatori din Europa şi S.U.A.
  • a publicat, ca rezultat al diferitelor proiecte, peste 30 de volume, în limbile română, franceză, engleză, spaniolă, slovacă și maghiară, precum și versiunile în limba română ale unor publicatii ale Consiliului Europei, dintre care amintim: Pledoarie pentru intercultural, de Antonio Perotti, Toţi diferiţi, toţi egali – pachet educaţional, şi REPERE – Manual de educaţie pentru drepturile omului cu tineri, ultimele două elaborate de Direcţia de Tineret a Consiliului Europei.

Institutul Intercultural din Timişoara împreună cu partenerii săi a iniţiat şi dezvoltat proiecte în vederea integrării migranţilor din statele non-UE în România. Cele două direcţii majore spre care s-au orientat eforturile IIT sunt:

  1. de a dezvolta mecanisme de consultare a comunităţilor de străini cu autorităţile publice şi societatea civilă;
  2. de a dezvolta cadrul pentru organizarea de cursuri de limba română şi orientare culturală pentru migranţi din statele non-UE adulţi şi copii, cu rezidența în România.

Contacte

Oana Bajka
e-mail: oana.bajka@intercultural.ro
Tel/fax: + (40) 256 498457
www.intercultural.ro
iit@intercultural.ro