AID-ROM

Maison des Cultures et de la Cohésion SocialeAsociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania – AIDRom a fost înființată în 1991 ca o colaborare intre 5 biserici creștine naționale românești (Biserica Ortodoxa, Calvinista Reformată, Biserica luterană, Biserica Evanghelică Prezbiteriana și Biserica Armeana din România). Inițiativa a fost creată pentru a sustine dezvoltarea socială și spirituală a societății românești și de a ajuta pe cei care au nevoie, prin utilizarea unei abordari ecumenice în crearea unui parteneriat puternic al bisericilor crestine in Romana, care ofereau deja servicii sociale și de caritate.

De-a lungul anililor Asociatia AIDRom a fost implicata în mai multe domenii sociale ale societății românești oferind prin experților săi, servicii sociale de înaltă calitate categorilor vulnerabile.

AIDRom este activa in strângere de fonduri, procesarea proiectelor, monitorizarea și punerea în aplicare a proiectelor de audit, oferind consiliere specializata și implementarea de proiecte proprii. AIDRom funcționează în următoarele departamente:

 1. Programe Educaționale: Educație pentru pace și reconciliere – programe educaționale, programe pentru minorități, drepturile omului.
 2. Formarea ecumenică: Rugăciunea ecumenică, Ajutor Interbisericesc.
 3. Dezvoltarea și Cooperare: Asistenta sociala pentru grupuri vulnerabile: copiii străzii, imigranți, femei în biserică și în societate, dezvoltarea durabilă, ajutorul de urgență (în caz de dezastru).

Astăzi AIDRom opereaza 3 centre de consiliere regionale din România ( Bucurest, Iasi si Timisoara ), oferind asistență socială complexă a grupurilor vulnerabile. Precum și o casă sigură pentru victimele traficului de persoane și 2 adăposturi pentru solicitanții de azil, în strânsă cooperare cu autoritățile guvernamentale din România. Personalul nostru este format din peste 30 de persoane angajate: manageri, asistenți sociali, consilieri juridici, psihologi, profesori și personal auxiliar.

În domeniul migrației AIDRom implementează proiecte de asistență socială pentru migranți din 2012, în parteneriat puternic cu Inspectoratul General pentru Imigrari din Romania și alte organizații de migrație locale din România. Proiectele implementate AIDRom, fiind finanțate de Uniunea Europeana prin Fonduri de migrare (FER, IRF, AMIF):

 1. „Consiliere și asistență pentru străinii care fac obiectul unei decizii de returnare sub escortă” Perioada: 2014-2015
 2. „Asistență și facilități pentru solicitanții de azil în România. Îmbunătățirea nivelului de trai și de punere în aplicare o responsabilitatii solicitanților de azil „Perioada: 2012 – 2015
 3. „Promovarea resortisanților țărilor terțe în România și soluții eficiente de integrare în societatea românească” Perioada: 2012-2015
 4. „Facilitarea integrării și dezvoltării abilităților de viață independentă de refugiați, relocați în Timișoara, prin crearea unei rețele de sprijin locale” Perioada: 2013-2014
 5. „Sprijin pentru integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție în România” Perioada: 2015
 6. „Asistență și servicii complexe pentru solicitanții de azil în România”. Perioada: 2015 – 2016
 7. „Consiliere juridică pentru solicitanții de azil în România” Perioada: 2015-2016
  Prin munca noastră, solicitanții de azil, refugiații, străinii cu alt tip de protecție, cetățenilor din țări terțe în România beneficiaza de consiliere juridică și socială, ajutor financiar, asistență medicală, servicii rezidențiale, cursuri de limba română, asistență în ceea ce privește accesul la piața forței de muncă, integrare culturala și alte tipuri de servicii.

Pe parcursul activității noastre am conceput și pus în aplicare practicile naționale de incluziune în lucrul cu migranții din România:

 1. Crearea de rețele locale pentru toți actorii implicați în integrarea migranților (solicitanți de azil, refugiați, străini cu alt tip de protecție, cetățenilor din țări terțe) în România.
 2. Abordarea multiculturală în consiliere.
 3. Utilizarea reprezentanților comunității din țara de origine a migrantilor în identificarea, asistarea și monitorizarea clienților migranți.
 4. Utilizarea acomodarii culturale ca instrument de integrare socială.
 5. Predarea migranților de cursuri de limba română, prin utilizarea de forme de comunicare informală și non-formala.
 6. Integrarea spiritualitatii ca instrument în intervenție socială.
 7. Accesarea forței de muncă de muncă românească bazată pe competențe individuale ale migrantilor.

Contacteaza-ne:

Flavius Ilioni
Cordinator Nicer

AIDRom Timisoara
Strada Gh. Sincai, nr 9, Timis, România
Telefon: +4.0757.049.902
E-mail: ilioni.flavius@yahoo.ro

AIDRom – Sediul Central
București, Strada: Ilarie Chendi , Nr. 14, Sector 2, România
Tel / Fax: 4.021 212.07.98
E-mail: et@aidrom.eunet.ro