DG Migration and Home Affairs

Portofoliul DG Politica de migrație și afaceri interne cuprinde migrația și azilul, securitatea internă, inclusiv cooperarea cu industria și Programul “Europe for Citizens”.

Prima arie include aspecte legate de migrație legală și ilegală, integrarea, readmisia și returnarea.

A doua cuprinde lupta împotriva crimei organizate și a terorismului, cooperarea fortelor de orgine și gestionarea frontierei externe a UE.

UE cooperează în mod activ cu țările din afara UE să lucreze împreună la provocările legate de migrație și cele legate de securitate.

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/index_en.htm

Azil, migrație și Fondul de integrare

„Fondul pentru azil, migrație și integrare” contribuie la gestionarea eficientă a fluxurilor de migrație și are ca scop consolidarea și dezvoltarea unei abordări comune a azilului și imigrației.